オランダ健康診断(13歳)アンケートを解読その1。vragenlijst gezondheidsonderzoek neveninstromers

毎回検診のたびに調べて、ひーひー言っているので、備忘録と、自分のオランダ語勉強用です。これで半分。

vragenlijst gezondheidsonderzoek neveninstromers/医療アンケート

wie vult deze vragenlijst in?/誰がこのアンケートに回答しますか?

jongere zelf / Iemand anders,namelijk
子ども自身/他の誰か(名前を記入)

◆gegevens jongere/子どものデータ

Naam 名前
Geboortedatum 生年月日
BSN 社会保障番号(市役所で貰うもの)
Geboortland 生まれた国
Telefoonnummer 電話番号
Naam huisarts/praktijk 家庭医
naam school 学校名

◆Gegevens van het gezin/家族のデータ

Moeder /母
Vader/父
Naam 名前
Geboortedatum 生年月日
Geboortland 生まれた国
Lengte 身長
Telefoonnummer 電話番号
※身長は生物学上の両親のものが必要との記載あり

wonen er nog andere kinderen bij jou thuis?/同居の子どもがいますか?
Nee /いいえ Ja,namelijk/はい

Naam kind/子どもの名前
Meisje/女児
Jongen/男児
Leeftijd/年齢

◆Gezondheid/健康

1,Heb je regelmatig last van lichamelijke klachten?er zijn meerdere antwoorden mogelijk/何か具体的に問題を抱えていますか?複数回答可能

Nee/いいえ
Ja,namelijk/はい
Vermoeidheid/疲労
Buikpijn/腹痛
Hoofdpijn/頭痛
Jeuk of huidirritatie/かゆみや炎症
kortademigheid,piepen op de borst,hoesten/息切れ、喘鳴、咳
Voor meisjes:menstruatiepijn of klachten/女児 月経痛など
Andere klachten/それ以外のトラブル

2,Heb je je in het afgelopen jaar wel eens ziek gemeld?
あなたはこの1年に病気をしましたか?

Nee/いいえ
Ja 1-3keer/はい。1-3回
Ja 4 keer of vaker/はい。4回以上

3,Gebruik je wel eens medicijnen(via een art of zelf gekocht)?
あなたはいままで薬を使用していますか(処方または自分で購入したもの)

Nee/いいえ
Ja welke en waarvoor/はい。なにをどこで

4,Ben je wel eens opgenomen geweest in een ziekenhuis?
入院したことはありますか?

Nee/いいえ
Ja vanwege/はい 理由

5,Heb je wel eens een ongeval,vergiftiging of verwonding gehad waarvoor behandeling nodig was?
過去治療が必要とされる事故や中毒、怪我をしたことがありますか?

Nee/いいえ
Ja een keer/はい。1回
Ja,twee keer of meer/はい。2回以上

6,Ben je wel eens onder behandeling of controle geweest van een arts of andere zorgverlener
過去、医師やヘルスケア専門家の監督の下でケアされたことがありますか?

Nee/いいえ
Ja,namelijk voor/はい。~のため
Ogen/目
Oren/耳
Lenth en/of gewicht/身長または体重
Bewegen/動き
Spreken en/of taal/会話または言語
Leren en/of lezen/学習または読み
Gedrag,emoties en/of opvoeding/行動、感情、または教育?
Astma/astmatische bronchitis/喘息、喘息気管支炎
Andere langdurige aandoening/ziekte/その他の慢性疾患、病気
Iets anders,namelijk/何か他のもの

7,Ben je gevaccineerd togen kinderziektes,zoals bof,mazelen,difterie,polio etc?
以下の小児疾患の予防接種をしましたか?おたふくかぜ、はしか、ジフテリア、ポリオなど

Nee/いいえ
Ja/はい
Weet ik niet/知りません

8,Heb je een vaccinatieboekje of een ander vaccinatiebewijs?
あなたはワクチンの接種証明(やそれに類するものを持っていますか)

Nee/いいえ
Ja/はい
Weet ik niet/知りません

◆Dagelijks functioneren
日常機能

1,Waarom ben je naar Nederland gekomen?
なぜオランダに来ましたか?

2,Bij wie woon je de meeste dagen van de week?
一週間のほとんどを、誰と住んでいますか?

Bij mijn vader en moeder(samen)/私の父と母(一緒に)
Bij mijn moeder/私の母と
Bij mijn vader/私の父と
Bij mijn moeder en haar vriend(in)/私の母と母の友人(達)
Bij mijn vader en zijn vriend(in)/私の父と父の友人(達)
Ongeveer de helft van de tijd bij mijn moeder en de helft van de tijd bij mijn vader/私の母と半分、父と半分。
Bij anderen,namelijk/他人と

3,Heb jij en/of iemand uit je gezin in de afgelopen 2 jaar een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt?
あなたやその家族にとって、この2年間で大きなイベントがありましたか?

Nee/いいえ
Ja,welke gebeurtenis(sen)/どんなイベント
*bijv.scheiding,overlijden/ernstige ziekte,geweld,werkloosheid,verslaving
例:離婚、死亡/深刻な病気、暴力、失業、中毒

Hieronder staat een aantal stellingen(uitspraken),Kun je aangeven welk antwoord het beste bij je past?
以下の設問に最も適するものを選んでください
Altijd/常に
Vaak/多くの場合
Soms/時々
Nooit/全くない

4,Ik slaap goed/よく眠れます

5,Ik voel me`s ochtends uitgerust/午前中に休んだ感じがする(午前中だるいってこと?)

6,Ik eet of drink voordat ik naar school ga/学校に行く前に飲食します

7,Ik slik extra vitamine D
ビタミンDを摂取しています

8,Ik ga met plezier naar school/学校に行くのを楽しみにしています。

9,Ik kan goed voor mezelf opkomen/私は自立しています(自分のために立ち上がることができます)

10,Ik heb voldoende kennissen,vrienden of familie die helpen als het nodig is/必要な時に助けてくれる家族知人友人がいます

11,Ik ben tevreden met mezelf/私は自分自身に満足しています

12,Ik drink energledrank/私はエネルギードリンクを飲みます

13,Ik drink alcoholhoudende drank/私はアルコールを飲みます

14,Ik rook(sigaret,waterpijp,shisha-pen)/私は吸います(たばこ、水たばこ、シーシャペン)

15,Bij mij thuis wordt gerookt/私は家で吸います

16,Hoe vaak ga je naar de tandarts voor controle?/どのくらいの頻度で歯科検診に行きますか?

Nooit/行かない
Niet elk jaar/毎年ではない
Een keer per jaar/年に1度
Twee keer per jaar of vaker/年に2度以上

17,Wanneer poets je je tanden?/いつ歯磨きをしますか?

‘s Ochtends/朝
‘s Middags/昼
‘s Avonds/夜
Nooit/しない

18,Wat doe je in je vrije tijd?/暇なときは何をしていますか?

Sport/スポーツ
Muziek/音楽
Gamen/ゲーム
Social Media/ソーシャルメディア
Werken/仕事
Iets anders namelijk/その他

19,Kun je zemmen?/泳げますか?

Ja/はい
Ne/いいえ

その2はこちら

完全に自分の公開勉強みたいになっていますが、役に立つ人もいるかもしれない!オランダらしい、多様な感じの問いもあるし、面白いんじゃないかなと思...

お読みいただきありがとうございます。

アロマやハーブについては、実験や考察的な内容も含みます。制作は自己責任で。正式なレシピは、ご自宅で好きな時に学んで質問できる、オンラインテキストの販売を行っています。

 

各種テキスト、講座、相談窓口、アロマクラフト関連商品、本当にお気に入りのものだけ集めたオンラインショップはこちらから。

アロマセラピーを学ぶ通信講座、暮らしのお助けアロマやご自分で作れるアロマクラフト材料の販売も。

月に1、2回のお知らせメール。ご登録はこちらから

メールアドレスシェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加